Thư pháp Xuân Đào (4)

Trúc xin hân hạnh được giới thiệu với các Bạn,  « hai bé song sinh » cu?a Tru’c :

CD Prélude – 7 Nốt Trên Khuôn Nhạc qua Thư Pháp của Xuân Đào.

cd-prelude_thu-phap-by-xuan-dao1

bay-not-tren-khuon-nhac_thu-phap-by-xuan-dao1

http://xuandao.heartofbrush.com/

Thư Pháp Xuân Đào (3)

thuphap_xuandao1

thuphap_xuandao2

http://xuandao.heartofbrush.com/

Trúc qua nét vẽ Dương Phương Linh

Thư pháp Văn Tấn Phước

Thư pháp Xuân Đào (2)

image0018.jpg

Thư pháp Vũ Đình Lâm

image0053.jpg

Thư pháp Xuân Đào

ttt-by-xuan-dao.jpg

ttt_by-xuan-dao1.jpg