Còn Yêu Em Mãi – Nhạc và lời Nguyễn Trung Cang

Còn Yêu Em Mãi
Nhạc và lời Nguyễn Trung Cang
Guitare Trang Bá Tùng
Photos, video by Trang Thanh Trúc