Biển Vắng – Nguyễn Đức Cường

Biển Vắng
Nhạc và lời : Nguyễn Đức Cường
Quốc Dũng : hòa âm
Ca Sĩ : Thanh Hà
Hình ảnh, thực hiện : Trang Thanh Trúc

http://www.youtube.com/watch?v=urZFvJSfJU4