Ngày cuối tại Cali

Trên đường ra phi trường Los Angeles-Paris, bốn chiếc xe chưa hề quen biết nhưng lại dám hôn nhau. Xe của anh chị của Trúc là chiếc xe thứ nhì, không sao cả. Chút cảm giác mạnh khi bị chiếc xe thứ tư, thứ ba đẩy vào. Trúc ngồi băng sau cùng, cũng may là có mớ hành lý « hổ trợ ». Bình an! Trong bốn chiếc, chiếc thứ ba nặng nề nhất.

Một người, một xe cảnh sát duy nhất đậu chấn nganng. Thời gian lập biên bản, « di tản » bốn chiếc xe vào phía bên trong là 45 phút.

Khi xe chạy tiếp tục trên đường ra phi trường, tin tức buổi sáng ngày 27 tháng 8 năm 2008, có loan tin tai nạn xe cộ này.

t r a n g t h a n h t r u c

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :